การอบรมพัฒนางานสมรรถนะผ่านกระบวนการ PLC และการบันทึก Logbook เพื่อพัฒนาตนเองตาม กคศ. SMART Teacher Model และ ID Plan

โพสต์24 ส.ค. 2561 21:14โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการอบรมพัฒนางานสมรรถนะผ่านกระบวนการ PLC และการบันทึก Logbook เพื่อพัฒนาตนเองตาม กคศ. SMART Teacher Model และ  ID Plan 
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร  เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments