การอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ G-Suite for Education และการใช้งานระบบ DLIT

โพสต์28 ม.ค. 2562 07:12โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2562 19:15 ]
การอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ G-Suite for Education และการใช้งานระบบ DLIT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom" วันที่ 28 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. - 17.30 น. (รวม 10 ชั่วโมง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 7 โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 28
วันที่ 29 วันที่ 30 วันที่ 31 วันที่ 1
Comments