การอบรมรวมพลังครู อย.น้อย ส่งต่อความรุ้ สู่เด็กไทย ให้ห่าวไกลโรค NCCDs ภายใต้โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)

โพสต์7 ก.พ. 2562 23:57โดยพิทยา พรหมปัญญา
การอบรมรวมพลังครู อย.น้อย ส่งต่อความรุ้ สู่เด็กไทย ให้ห่าวไกลโรค NCCDs ภายใต้โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments