การอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์13 ต.ค. 2559 00:26โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2559 00:28 ]
การอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรโรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูในโรงเรียนเลยพิทยาคม  วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี
[ คลิกดูภาพ ]
Comments