การอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ (ภาคตัวเลข)

โพสต์21 มิ.ย. 2559 01:17โดยพิทยา พรหมปัญญา
การอบรมทักษะการคิด วิเคราะห์ (ภาคตัวเลข) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ 
EP จากสถาบันความจำ DMC กรุงเทพมหานคร  เพื่อฝึกทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งฝึกการทำงานเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา  ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559  ณ  โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments