"..ก้าวเพื่อ ๙ สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โพสต์27 พ.ย. 2559 06:44โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 21:11 โดย องอาจ เกตะวันดี ]
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงพลัง "..ก้าวเพื่อ ๙ สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
เพื่อรวมพลังเยาวชนครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศจำนวน ๙๙๙ คนจากทั่วประเทศ และในการนี้ ทางศูนย์ครอบครัวพอเพียง เลยพิทยาคม ได้ส่งเยาวชนแกนนำครอบครัวพอเพียง จำนวน ๒๑ คน พร้อมครูผู้ควบคุม ๒ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "..ก้าวเพื่อ ๙ สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นจิตอาสาแจกริบบิ้น ช่วยเปลี่ยนผ้าแก่ผู้มีสักการะพระบรมศพ และได้มีโอกาสสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอีกด้วย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments