คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

โพสต์11 ก.พ. 2559 03:18โดยพิทยา พรหมปัญญา
11 กุมภาพันธ์ 59 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 โดยมีนายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระลงนามเป็นตัวแทนครูในการเป็นผู้ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การเร่งรัดยกผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET การเร่งรัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเร่งรัดปลูกฝังค่านิยมหลัก12 ประการ การจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาครู การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments