ค่ายการเรียนรู้กาการอ่านตามแนว PISA และเสริมทักษะภาษาไทย โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์29 มิ.ย. 2560 21:17โดยพิทยา พรหมปัญญา
ค่ายการเรียนรู้การอ่านตามแนว PISA และเสริมทักษะภาษาไทย โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments