ค่ายคนดี มีวินัย ห่างไกล ยาเสพติด วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561

โพสต์26 พ.ย. 2561 00:06โดยพิทยา พรหมปัญญา
ค่ายคนดี มีวินัย ห่างไกล ยาเสพติด วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 คลิกภาพกิจกรรม (ชุดที่ 01) (ชุดที่ 02)
Comments