ค่ายเลยพิทย์จิตอาสา ในนามศูนย์ครอบครัวพอเพียง ณ โรงเรียนโคกสง่า อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

โพสต์26 ก.พ. 2562 20:43โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเลยพิทยาคม นำนักเรียนและครูออกค่ายเลยพิทย์จิตอาสา ในนามศูนย์ครอบครัวพอเพียง ณ โรงเรียนโคกสง่า อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments