ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Shanghai University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2560

โพสต์26 มี.ค. 2560 06:15โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2560 06:18 ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ให้โอวาทและอวยพรให้คณะครูและนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) ปีการศึกษา 2559 เพื่อเดินทางไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Shanghai University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments