ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (GEP) ม.ต้น

โพสต์31 ต.ค. 2559 08:26โดยไม่ทราบผู้ใช้

 โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัดการเข้าค่าย English Camp (GEP) ม.ต้น ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ. อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งมีผู้อำนวยการ นายธวัช  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะครูร่วมในการเปิดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments