ค่ายพัฒนาจิต พัฒนา EQ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP)

โพสต์5 มิ.ย. 2560 23:17โดยพิทยา พรหมปัญญา
ค่ายพัฒนาจิต พัฒนา EQ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP)
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2560
ณ วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments