"ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมความสามารถสู่สากล" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 ธ.ค. 2561 19:29โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2561 23:47 ]
นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม"ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมความสามารถสู่สากล" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 15  วันที่ 16 
Comments