ค่ายสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ต จังหวัดอุดรธานี

โพสต์5 ก.ค. 2560 09:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 09:35 ]
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย SM ร่วมกับ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ต จังหวัดอุดรธานี คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 5 
คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 6 คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 7
Comments