ค่ายเสริมสร้างทักษะทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

โพสต์29 ม.ค. 2560 05:45โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 21:55 ]
ค่ายเสริมสร้างทักษะทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-อังกฤษ(ICE)
ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2560
Comments