ค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โพสต์7 ธ.ค. 2559 02:10โดยพิทยา พรหมปัญญา
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(SM)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 คลิกภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
Comments