ค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพสต์20 มิ.ย. 2560 00:01โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานพิธีเปิด
ค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments