คณะขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์1 ก.พ. 2560 19:11โดยพิทยา พรหมปัญญา
คณะขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเลยพิทยาคมได้เป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าประกวดรายการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา จ.ปทุมธานี และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่๑ ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” และเพลง My god is a Rock คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments