คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนมาตราฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA

โพสต์1 ธ.ค. 2560 01:37โดยพิทยา พรหมปัญญา
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนมาตราฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA  วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments