คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะขอพรปีใหม่ ผวจ.เลย

โพสต์6 ม.ค. 2559 09:47โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2559 09:45 ]
วันที่ 4 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 
คณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม
นำโดย นายธวัช มูลเมือง, นายบัวแวว โคตรนรินทร์, นายสุชาติ อาจศัตรู และ นายนราธิป เจียมสงวน  
เข้าเยี่ยมคารวะขอพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย