คณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้นำเงินที่รวบรวมสมทบที่จะบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์กับทางโรงพยาบาลเลย ได้นำมามอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

โพสต์18 ม.ค. 2561 01:28โดยไม่ทราบผู้ใช้
คณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้นำเงินที่รวบรวมสมทบที่จะนำมาบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์กับทางโรงพยาบาลเลย ได้นำมามอบกับ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
Comments