คณะสมาคมผู้ปกครองและคณะครูเลยพิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม น.ส.อัญชลี โชติกุล ณ.วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง(เลยหลง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

โพสต์21 พ.ย. 2560 23:45โดยไม่ทราบผู้ใช้
คณะสมาคมผู้ปกครองและคณะครูเลยพิทยาคม  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม น.ส.อัญชลี  โชติกุล ณ.วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง(เลยหลง) ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง   จังหวัดเลย  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments