คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

โพสต์10 มี.ค. 2562 22:42โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  วันที่ 11 มีนาคม 2562 งานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments