คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนจักราชวิทยา และ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

โพสต์15 มิ.ย. 2561 10:01โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาคมเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนจักราชวิทยา และ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments