คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

โพสต์28 พ.ย. 2561 23:25โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เรื่องการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนและงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments