คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาศิลปศึกษา (แขนงทัศนศิลป์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โพสต์24 ก.พ. 2562 20:15โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาศิลปศึกษา (แขนงทัศนศิลป์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments