โครงการ English Program ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง คณิตศาสตร์ Math Genius Camp

โพสต์5 มิ.ย. 2560 00:30โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการ English Program ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง คณิตศาสตร์ Math Genius Camp ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments