โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese English Program : ICE) ได้จัดกิจกรรม ICE จิตอาสา "คืนป่าให้ชุมชน"

โพสต์1 ก.ค. 2560 17:53โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคมในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese English Program : ICE) ได้จัดกิจกรรม ICE จิตอาสา "คืนป่าให้ชุมชน" ณ วนอุทยานภูผาล้อม ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันที่ 1 กรกฏาคม 2560  [คลิกดูภาพบรรยากาศ]
Comments