โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบนิเวศวิทยา ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โพสต์3 เม.ย. 2561 06:50โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบนิเวศวิทยา ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments