โครงการเข้าค่ายคนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ของนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์5 มี.ค. 2560 20:33โดยไม่ทราบผู้ใช้
โครงการเข้าค่ายคนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ของนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560  ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments