โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

โพสต์4 ก.ค. 2560 21:35โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 03:32 ]
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะผู้บริหาร รับมอบป้ายตามกิจกรรมตามโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน The project generates sufficient for a family. school and community  กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา Creative Youth Citizenship storng thematic subjects. ปลูกจิตสำนึกต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น Raise awareness against corruption มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 01  
คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 02
Comments