โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน The project generates sufficient for a family, school and community.

โพสต์27 พ.ค. 2561 20:44โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน The project generates sufficient for a family, school and community. ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น Raise awareness against corruption มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนเลยพิทยาคม Foundation of Sufficiency Economy Family in conjunction with Loei Pittayakom School คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments