โครงการของหายได้คืน

โพสต์11 ก.พ. 2559 01:41โดยพิทยา พรหมปัญญา
ตามที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทำกิจกรรมโครงการของหายได้คืนนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนที่เก็บสิ่งของได้แล้วนำมาแจ้งจำนวน 210 คน ทางโรงเรียนเลยพิทยาคมจึงมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำความดีต่อไป คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่
Comments