โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ "กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำลูกเสือต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา" หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตวังภูผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

โพสต์10 ก.ย. 2561 01:28โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะครูและนักเรียนร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ "กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำลูกเสือต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา"  หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตวังภูผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ระหว่างวันที่ 10-12  เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments