โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อจบหลักสูตรตามกำหนด (เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 มิ.ย. 2560 21:13โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัดการประชุม โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อจบหลักสูตรตามกำหนด (เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยประสานกับผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันกำกับติดตามการดำเนินการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เสร็จสิ้นตามกำหนด ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments