โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ GAT PAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12-14 สิงหาคม วิชา PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

โพสต์12 ส.ค. 2559 05:20โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ GAT PAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12-14 สิงหาคม วิชา PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จัดโดยงานทดสอบและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments