โครงการพัฒนาเยาวชนช่อสะอาด บรรพชาปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนพุทธภูมิ

โพสต์11 ธ.ค. 2560 19:25โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบประกาศเกียรติคุณ ให้ เด็กชายณัฐวุฒิ รันรัติยา ได้ บรรพชา ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ตามโครงการพัฒนาเยาวชนช่อสะอาด บรรพชาปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนพุทธภูมิ จัดโดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศ อินเดีย -เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments