โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โพสต์5 ก.ค. 2559 01:31โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โดย สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments