โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD 02)หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงานผลงาน (Portfolio)ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ธ.ค. 2560 20:39โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม  ที่ทำการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD 02)หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมงานผลงาน (Portfolio)ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งหมด 33 คน ซึ่งมีนักเรียนเลยพิทยาคม จำนวน 1 คน คือ นายณภัทร   แห่วขัด  นักเรียนโรงเรียนพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/11 
 เกณฑ์การคัดเลือก 
- การใช้คะแนน GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป
 - ผลงานการได้รับรางวัลในระดับ ม.ปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเป็นผู้นำ  มีจิตสาธารณะ 
 - คะแนนวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL,IELTS,CU-TEP,TU-GET,KEPT  ระดับ 1 ขึ้นไปทั้งหมดมี 3 ระดับ และมีนักเรียนอีก 2 คนที่เข้า ม.ขอนแก่น [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments