โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์15 มิ.ย. 2560 00:25โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 15 มิถุนายน 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments