โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเลย

โพสต์17 ก.ค. 2561 10:01โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองจังหวัดเลย(กลุ่มงานความมั่นคง) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments