โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ จังหวัดโตเกียว – นากาโน่ ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์20 พ.ย. 2559 21:45โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ จังหวัดโตเกียว – นากาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM)โรงเรียนเลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments