โครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน โดย ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเลย

โพสต์11 ก.ค. 2560 23:28โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้ร่วม ประชุมโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน โดย ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเลย และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้เข้าร่วมรับฟังในการประชุมในครั้งนี้ โดย นายธวัช  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  และ นายครรชิต  ปังคานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน จังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุม และยังมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 1.) นางสาวณัฏฐ์สุมณ  ทิตาศิริจรภาส  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 2.) นายสืบพงษ์  เชื้อเมือง นิติกรชำนาญการ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 3.) นายวินัย  ฉวีแปลง  นิติกรชำนาญการ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments