โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยแผนที่ชีวิต (มัคคุเทศก์น้อยเที่ยวเลย) ตามโครงการสนับสนุนครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย

โพสต์28 มิ.ย. 2561 20:16โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยแผนที่ชีวิต (มัคคุเทศก์น้อยเที่ยวเลย) ตามโครงการสนับสนุนครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments