โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โอลิมปิกนานาชาติ (ASMO) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์21 ธ.ค. 2559 21:22โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบรางวัลให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น สอบผ่านและได้รับเหรียญรางวัล โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โอลิมปิกนานาชาติ (ASMO) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. เด็กชายจิรภัทร จอมทอง นักเรียนชั้น ม. ๑/๑๐ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
๒. เด็กวนัทปรียา หงษ์คง นักเรียนชั้น ม. ๓/๑๐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๓. เด็กชายภูริณัฐ เจนร่วมจิต นักเรียนชั้น ม. ๑/๑๐ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
Comments