โครงการ workshop ประกวดวาดภาพระบายสีมาสเตอร์ อาร์ต "ระบายให้ภาพและเป็นธรรมชาติ"

โพสต์24 ส.ค. 2561 01:40โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิด โครงการ workshop ประกวดวาดภาพระบายสีมาสเตอร์ อาร์ต "ระบายให้ภาพและเป็นธรรมชาติ
"เพื่อฝึกทักษะในการวาดภาพระบายสีและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนที่มีความถนัดและความสามารถด้านศิลปะ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ดี เอ เอ สยามวาลา จํากัด วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments