โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมประชุมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 19 มิถุนายน 2560

โพสต์19 มิ.ย. 2560 03:49โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม การประชุมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments