โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์

โพสต์26 มิ.ย. 2560 02:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 03:12 ]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
Comments