โครงการอบรมการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร "จิตวิญญาณครู Thailand 4.0 "

โพสต์9 พ.ค. 2561 20:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2561 20:59 ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดอบรม โครงการอบรมการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร "จิตวิญญาณครู Thailand 4.0 " โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 10 ชุดที่ 01 ชุดที่ 02
คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 11 ชุดที่ 01
Comments